CzechBikers - Členství v klubu
Jdi na obsah Jdi na menu
 

Členství v klubu

Členství  klubu CzechBikers

Jak se stát členem klubu CzechBikers

Rádi  mezi sebou uvítáme nové tváře a rozšíříme své řady o příznivce jedné stopy nejen ze zlínského regionu. Cílem je posílení týmu lidí, kteří jsou schopni vyvinout aktivitu za účelem podpory a rozvoje motocyklového sportu. Vítáni jsou všichni ti, co se nebojí investovat svůj čas a úsilí pro dobrou věc.

Podmínky vstupu:

 1. vlastnit řidičské oprávnění A případně závodní licenci
 2. aktivně se podílet na akcích pořádaných klubem
 3. být jmenován čekatelem předsedou, nebo na valné hromadě klubu
 4. nebýt členem jiného motocyklového klubu
 5. po přijetí zaplatit členský poplatek, který činí 600,- Kč ročně

Členství v klubu CzechBikers je podmíněno minimální 3 měsíční lhůtou (čekací) v řadách čekatelů. Do řad čekatelů může být nováček jmenován předsedou klubu, nebo odsouhlasen valnou hromadou. Důvodem čekací lhůty je nutné seznámení se s ostatními členy klubu. Následně bude přeřazení čekatele do řad členů odhlasováno na valné hromadě, která se koná minimálně jednou do roka a čekatel je povinen se této valné hromady zúčastnit.

 

 

Postup přijetí:

 1. čekatel může být jmenován předsedou klubu, nebo výkonným výborem či navržen členem klubu a odhlasován na valné hromadě
 2. čekatel je jmenován řádným členem hlasováním na valné hromadě
 3. roční členský poplatek je 600,- Kč, který je hrazen předem, vždy nejpozději do 31. ledna

Každý nový člen bude mít zdarma účast na klubem pořádaných akcích, slevy vstupného a zvýhodnění na vybrané akce, obdrží polepy na motocykl, polep na auto, klubové tričko, klubovou reflexní vestu a možnost vyšití klubových log na jakoukoli textilii za zvýhodněnou cenu.

 

 

Činnosti a chování členů klubu:

 1. aktivně se podílet na chodu a vývoji klubu
 2. reprezentovat klub na jiných motocyklových akcích
 3. v případě aktivní účasti na závodech, bude klub propagován formou banerů, polepů či jiným způsobem
 4. člen jedná vždy  ve prospěch klubu
 5. člen je povinen zachovávat interní klubové informace, které by mohly vést k poškození jména klubu nebo jeho členů
 6. člen je povinen dodržovat pravidla silničního provozu
 7. člen je povinen propagovat bezpečnost a zásady bezpečného provozu
 8. v případě komunikace na internetu za klub CB je nutné dodržet zásady slušného chování, vyloučit vulgarismy a chovat se korektně
 9. povinnosti každého člena jsou účast na valných hromadách, pořádaných cca 3x do roka, reprezentovat a propagovat klub na venek, dbát na bezpečnost a ohleduplnost v silničním provozu a vždy jednat tak, aby nebyla poškozena pověst klubu.