CzechBikers - technika-turbo
Jdi na obsah Jdi na menu
 

Turbo


Jak to fakčí

Základem funkce turba je, že motor nenasává atmosférický vzduch. Sání je mu podstatně usnadněno tím, že je plněn vzduchem stlačeným.
Motor produkuje výfukové plyny které vycházejí ze spalovacího prostoru přes výfukové ventily v hlavě. Tyto plyny proudí systémem trubek do kompresoru. Zde plyny procházejí přes kolo turbíny, kterou rychlostí svého proudění roztáčejí. Přeplňovací jednotka má ještě jedno kolo, zvané kompresorové kolo, které je umístěno na druhé konci turbíny, které tedy turbína pohání. Jak se kolo turbíny otáčí neustále vyšší a vyšší rychlostí, kompresorové kolo začne produkovat stlačený vzduch. Čím vyšší otáčky tím vyšší tlak. Stlačený vzduch pak pokračuje z kompresoru do chladiče stlačeného vzduchu. Jedná se v podstatě o velký výměník tepla, který má za úkol snížit teplotu stlačeného vzduchu. Z chladiče pak vzduch pokračuje přes vstřikovací jednotku a sací ventily do spalovacího prostoru. Přiměřeně k množství stlačeného vzduchu musíme přidávat rovněž množství paliva, tak aby byl zachován správný poměr vzduchu a benzínu. No a výsledek – větší množství vzduchu a paliva znamená větší výkon.
Turbo boost - Základní myšlenkou turbo motoru je tedy jeho přeplňování. Stupněm přeplňování udáváme o kolik byl plnící tlak zvýšen proti atmosférickému tlaku. Tuto hodnotu udáváme většinou v barech.(1bar=0,1MPa=0,98atm)

 

Základní součásti

Přeplňovací jednotka – Jedná se v podstatě o plynem poháněný kompresor. Skládá se ze 3 hlavních částí.
1- Část s turbínou která pohání kompresor. Je připojena na výfukové potrubí.
2- Centrální část. Je zde uložení hřídele. Rovněž tudy proudí olej, popř. voda, pro chlazení a mazání přeplňovací jednotky.
3- Část kompresorová, která produkuje stlačený vzduch.
Turbo má dvě kola připojená na společnou hřídel. Turbínové kolo a kompresorové kolo, které společně vytvářejí stlačený vzduch.

Výfukové potrubí – Přeplňovací jednotka je přichycena pomocí výfukového potrubí k motoru. Výfukové potrubí rovněž přivádí výfukové plyny do jednotky turba. Ta je většinou vyrobena jako odlitek., z měkké oceli, popřípadě z nerezavějící oceli.

Výfuk – je připojený k výstupu z turbínové části a slouží k odvodu a utlumení hluku výfukových plynů, při snaze zabezpečit co nejmenší odpor pro odchod plynů.

Chladič – jedná se o výměník tepla jehož úkolem je snížit teplotu stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch, který je vytvořen, má totiž velmi vysokou teplotu a musí být ochlazen. Ochlazený a tedy i hustší vzduch pak vstupuje do motoru a je snazší zabránit samozápalům. Výsledný výkon je většinou rovněž vyšší. Ne všechny turbo systémy používají chladič, je vždy lepší ho mít.

Přetlakový ventil – je pružinou ovládaný ventil, většinou umístěný mezi chladičem a sáním a je používán k ochraně před vlnovým rázem. Přispívá k prodloužení životnosti přeplňovací jednotky a zvyšuje její citlivost. Vydává charakteristický syčivý zvuk. Zní to jako by říkal: „Já jsem turbo a jestli mě neznáš tak raději přemýšlej dvakrát, než zkusíš co dokážu!“
Vysoko výkonné palivové čerpadlo – Ve většině případů standardní palivové čerpadlo nedokáže dostatečně zásobovat přeplňovaný motor. Z tohoto důvodu se přidává výkonné čerpadlo které dokáže zvýšit tlak přiváděného paliva.

Tlakově závislý palivový regulátor – Jak jsem již dříve poznamenal více vzduchu který jde do motoru vyžaduje samozřejmě také více paliva. Tlakově závislý palivový regulátor reguluje množství paliva které jde do vstřikování. Jak se turbo roztáčí a zvyšuje tlak regulátor zvyšuje množství paliva rozstřikované do sacího potrubí.


Výfukový regulátor – Je základním ovládacím prvkem tlaku turba. Je to vlastně ventilem ovládaný obchvat výfukových plynů. Jestliže se ventil otevře, výfukové plyny proudí obchvatovou trubkou rovnou do výfuku a rychlost otáčení turbíny se snižuje. Při zavření ventilu, všechen plyn proudí kolem turbíny a zvyšuje tak její otáčky.

 

Upozornění

Je nutno si uvědomit, že zvýšení výkonu o více jak 50% s největší pravděpodobností způsobí nutnost dalších změn zejména v systému zásobování palivem. Jestliže plánujete přeplňovat vaše vozidlo, přesvěčte se, že máte všechny nezbytné věci. V opačném případě budete domů častěji odtahováni. Vzduchové filtry jsou velmi důležité. Pomohou vám zanechat mechanické nečistoty mimo turbo.

 

Rovněž zásobování čistým olejem je důležité. To znamená, že budete muset měnit olej o něco časněji, ale projeví se to na životnosti.
To je vše co se týče shrnutí funkce turba. Doufám, že jsem vám pomohl pochopit základní části. Jediná věc která vám zbývá je jít a vyzkoušet si to. Faktor prožitku jízdy se násobí deseti. Nespokojte se s mými slovy. Běžte a zkuste to. Váš život už nikdy nebude to co býval.

 

Obrazek


 

 


autor: GSX-Roll