CzechBikers - technika-vzduchove-filtry
Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vzduchové filtry

 

Opravdu čistý vzduch potřebuje motor pro svůj dlouhý a zdravý život. Podle starého přísloví je čistota půl zdraví. U spalovacích motorů snad dokonce víc než pouhá půlka.

I malé množství nečistot, které se dostanou do spalovacího prostoru motoru, může totiž způsobit velké škody.

Prachové částice obsažené v nasávaném vzduchu poškozují především válce, písty a pístní kroužky, ale také ložiska. V nejlepším případě se zvýší spotřeba oleje, v tom nejhorším následuje poškození motoru. Zcela určitě se výrazně snižuje očekávaná životnost motoru.

Proto je velmi důležitým dílem motoru, který se stará o spolehlivé čištěni vzduchu potřebného ke spalování, vzduchový filtr.

 

Obrazek

 

Vzduch, který se na první pohled zdá úplně čistý, obsahuje množství vznášejících se prachových částic. V ideálním případě při jízdě po asfaltovém povrchu je to 0,1 gram~ pevných částic na jeden metr krychlový. To přece nic není, můžete si v duchu říci, ale spočítejme toto množství v praxi a zjistíme, že vůbec nejde o bezvýznamné číslo.

Například dnešní supersport se zdvihovým objemem motoru 600 cm3 nasaje při 6500 otáčkách za dobu jedné hodiny 93 600 litrů, tedy 93,6 metrů krychlových vzduchu. V tom nejlepším případě proteče spalovacím motorem bez vzduchového filtru 9,36 gramů prachových částic. Ale ideální případ je na míle vzdálený od reality! V reálném případě při asfaltovém povrchu obsahuje metr krychlový vzduchu přibližně 0,4 gramů nečistot. Pro náš supersport bez filtru se tedy zvyšuje "ideálních" 9,36 gramů na 37. Pro jízdu po nezpevněné nebo prašné cestě bychom museli hodnoty opět přepočítat a množství nečistot výrazně zvýšit.

Částečky obsažené ve vzduchu jsou velmi malé, velikost 60 % z nich se pohybuje v rozmezí 5 až 10 mikrometrů. Jedná se o uhlíkaté a křemičité sloučeniny, Nejničivější účinky na motor má písek, obsahující krystaly křemene. Hrany jeho molekul o rozměrech 50-250 mikrometrů způsobují narušení povrchů. Nejprve jsou poškozeny pístní kroužky spolu s pístem a stěny válců.

Poté, co se nečistoty dostanou pod píst, znečistí olej a působí jako brusná pasta na kluzných ložiskách motoru. Většinou také způsobují ucpávání mazacích kanálků. Z toho důvodu se musí u čtyřtaktních endur a motokrosových strojů, pohybujících se v extrémně prašném prostředí, vyměňovat nejen vzduchový, ale i olejový filtr v kratších intervalech, než je obvyklé. Dvoutakty jsou na tom ještě o něco hůře kvůli přímému vtoku vzduchu do klikové skříně. Nečistoty se zde dostávají přímo k hlavním ložiskům motoru.

Filtr plní více podmínek. Musí odfiltrovat i velmi malé částečky, přitom ovšem propustit dostatečné množství vzduchu nutného pro spalování. Pouzdro vzduchového filtru (airbox) je obvykle plastikové a dvoudílné. Vzduchové filtry se vyrábějí z několika skupin materiálů. Textilní a drátěné tkaniny jsou dnes již historií, naproti tomu papír a pěnové hmoty jsou na programu dne. Papírové filtry mají vynikající filtrační účinnost a pro menší průtokový odpor se zvyšuje filtrační plocha. Toho se dosáhne skládáním do harmoniky nebo hvězdicového tvaru. Jelikož struktura papíru není dosti pevná, je zvykem filtry impregnovat. Po impregnaci filtrační materiál lépe odolává vlhkosti a účinkům filtrovaného média. Tento typ filtrů je také třeba v předepsaných intervalech profouknout stlačeným vzduchem. Vzhledem k poměrně nízkým cenám papírových filtrů se doporučuje jejich výměna. Pěnové filtry nasávaného vzduchu obsahují filtrační náplň válcového nebo krabicového tvaru. Tato náplň, zvlhčená ve viskózní kapalině, je tvořena porézní hmotou s nepravidelnými kanálky a komůrkami. V některých případech je materiál uspořádán tak, že ve směru toku vzduchu se póry zmenšují, a tím postupně zachytávají stále jemnější částečky nečistot.

 

Obrazek


Na povrchu materiálu se vytvoří tenký film, který zachytává prachové částice obsažené ve vzduchu. Jejich filtrační účinnost je nepatrně horší než u papírového provedení.

Čištění těchto filtrů je zcela jednoduché. Nejlépe se k tomuto účelu hodí nehořlavá čisticí rozpouštědla, v krajním případě postačí vlažná voda. Po vyjmutí filtru z lázně ho lehce pomačkáme, tím odstraníme nečistoty a rozpouštědlo. Pak filtr napustíme olejem a řádně jej vymačkáme, abychom předešli nebezpečí ucpání pórů a snížené filtrační účinnosti. Nejčastěji používaným olejem je SAE 80 až 90. Po opětovné montáži filtru přezkoušejte, zda nepřisává falešný vzduch, a můžete vyrazit do ulic. Při nasávání falešného vzduchu můžete dosedací plochy tělesa filtru utěsnit pomocí mazacího tuku.

 

Filtry motorů iávodních·strojů jsou samozřejmě výjimkou. Jako filtrační materiál se používá speciální bavlněná tkanina upevněná na mřížce. Může mít parabolický nebo obdélníkový tvar. Zneškodnění částic zajišťuje již popisovaný impregnační olej. V tomto případě je kladen důraz hlavně na minimální průtokový odpor filtru.

ObrazekMotocykl 9/99

autor: Ing. P Husák